Ajankohtaista 27.5.2024: Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu LUE LISÄÄ!
Tilitoimisto Tampere - TiliSym Oy Logo - Procountor
☰ Menu
REKISTERISELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

TiliSym Oy Papinkatu 21 (Klingendahl)
33200 Tampere
www.tilisym.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Välimäki
Puh 0400 2900 69
etunimi.sukunimi(ät)tilisym.fi

3. Rekisterin nimi

TiliSym Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde. Tarkoitus on asiakassuhteeseen yhteydenpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:
- yrityksen nimi ja y-tunnus
- yhteyshenkilön nimi ja asema
- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
- yrityksen verkkosivuosoite
- asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannot ja kiinnostuksen kohteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi yhteystietoja voidaan hankkia kolmannen osapuolen yritystietojärjestelmistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä sen ajan kuin se on olennaista asiakassuhteen ja markkinoinnin kannalta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisterissä oleva voi vaatia henkilötietojensa poistoa, virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Yhteydenotot

Rekisteriä koskevat yhteydenotot tehdään rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.8.2023.